Resim (YL/Tezli) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
AMAÇ

Resim bölümü Yüksek Lisans eğitimi, sekiz yarıyıllık eğitim ve öğretim programı sonrasında; öğrencilerin kendi sanatsal problematiklerini belirleyip kendi bakışını oluşturabileceği bir konu da tarihsel, sanatsal, felsefi derinlemesene teorik bir araştırmayla birlikte kendi plastik çözümlemeleri ve sunumlarını da oluşturmayı amaçlayan süreçtir.

HEDEF

Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, yaratıcı, fikir üreten, paylaşan, kullanan ve sunabilen, kültürel değerlerimizi referans alarak bu değerleri, çağdaş sanatsal üretim ve tüketim dolaşımına sokabilecek donanımda, ulusal ve uluslar arası düzeyde kültür ve sanat üretebilen zihinler yetiştirmek bölümümüzün hedefidir.

Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi ŞUAYYİP YÜCEL
Sekreter
Tanımsız ZEHRA BAŞYİĞİT
Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. AYŞE GÜLER
Tarihçe
Resim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programımız 2018 yılı Güz Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Resim alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Resim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Bakınız https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Resim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Mezun İstihdam Olanakları
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Resim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=89208